Schibsted og Distilled Media slår seg sammen

Schibsted Media Group og det irske digitale medieselskapet Distilled Media slår seg sammen i det irske online rubrikk-markedet.

Schibsted og Distilled Media slår seg sammen i rubrikkmarkedet på internett ved å kombinere de tre nettsidene DoneDeal.ie, Daft.ie og Adverts.ie.Det nye selskapet vil ifølge børsmeldingen ha en ledende posisjon i generalist-, bil- og eiendomssegmentet i Irland.Schibsted bidrar til det nye selskapet med sin heleide markedsplass DoneDeal.ie.Distilled Media skyter inn Irlands ledende eiendomsnettside Daft.ie og generalist-markedsplassen Adverts.ie.Schibsted og Distilled Media vil eie 50 prosent hver av det nye selskapet.Schibsted vil regnskapsmessig konsolidere det nye selskapet fullt ut. Frem til gjennomføringen av denne transaksjonen har Tiger Global vært en minoritetsaksjonær i Distilled Media, fremgår det av meldingen..