SEB slår forventningene

SEB presenterer sterkere bunnlinje enn analytikerne hadde ventet.

Falkengren_Annika.jpg

SEB melder om et resultat på 3,92 milliarder svenske kroner i 2. kvartal 2015, ned fra 4,17 milliarder samme periode for ett år siden. Ifølge SME Direkt og Dagens Industri var det ventet et resultat på 3,47 milliarder.Fortjeneste per aksje (dil.) falt fra 1,89 kroner til 1,78 kroner. Driftsresultatet før skattekostnad var på 5,3 milliarder svenske kroner i 2. kvartal 2015, og er dermed på linje med fjorårets 2. kvartal. I resultatet inngår en engangspost på 902 millioner svenske kroner i forbindelse med en sveitsisk skattesak som allerede var kjent for markedet. Driftsinntektene beløp seg til 11,1 milliarder kroner, og er marginalt over fjorårets. Netto renteinntekter falt fra 4,9 milliarder i 2. kvartal 2014 til 4,63 milliarder i årets 2. kvartal. Banken melder om et tap på fordringer på 220 millioner kroner, ned fra 283 millioner ved samme korsvei i fjor. Rentabiliteten i kvartalet var 12,0 prosent. Likviditetsgraden var 123 prosent. Her er alle tallene. Presentasjonen finner du her.