Skuffende tall fra USA

Detaljhandelen i USA utvikler seg dårligere enn forventet.

wall street, newyork

Ferske tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at detaljhandelen i USA falt 0,3 prosent på månedsbasis i juni. Dersom vi ser bort fra bilsalget var detaljhandelen ned 0,1 prosent.Ifølge TDN Finans var det ventet at detaljhandelen eksklusive bilsalg ville være opp 0,5 prosent på månedsbasis. Medregnet biler var det ventet en oppgang på 0,3 prosent.Detaljhandelen for «kontrollgruppen», som er eksklusive bilforhandlere, bygningsmaterialer og bensinstasjoner, var ned 0,1 prosent. Her var det ventet en oppgang på 0,3 prosent.Importprisene faltFerske tall viser samtidig at de amerikanske importprisene falt med 0,1 prosent i juni, mot en ventet oppgang på 0,1 prosent.På årsbasis falt importprisene med 10 prosent, mot ventet - 9,8 prosent.