Svakere enn ventet fra Storebrand

Selskapet leverte under ventet i årets andre kvartal.

Storebrand

Storebrand melder om et resultat etter skatt på 258 millioner kroner i 2. kvartal 2015, mot 496 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 280 millioner kroner.Resultat per aksje ble 0,57 kroner, mot 1,08 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 0,62 kroner per aksje.Konsernresultat før amortisering og nedskrivning endte på 459 millioner kroner, mot 750 millioner kroner i 2. kvartal 2014.Konsernresultatet før skatt ble 356 millioner kroner, sammenlignet med 642 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 367 millioner kroner.Netto premieinntekter beløp seg til 5.814 millioner kroner, mot 5.767 millioner kroner i 2. kvartal 2014.Summerte inntekter endte på 3.397 millioner kroner, mot 18.117 millioner kroner i fjor.Her er rapporten og presentasjonen.