Tallene kan skremme opp et allerede nervøst marked

Med både BNP-tall og industriproduksjonstall fra Kina, ligger det an til en nervøs onsdag.

AP Photo

Dette er makrokalenderen for Asia neste uke.Alle estimater fra Tradingeconomics. YoY = Årsbasis/MoM = månedsbasis.Mandag Handelsblansen for juni, Kina (68,7 mrd USD)Eksport juni, Kina (-0,2 % YoY )Import juni, Kina (-15,0% YoY)Tertiærindustriindeksen mai Japan Endelig industriproduksjon mai, Japan (-4,0YoY, -2,2% MoM)Tirsdag OnsdagInvestering i anleggsmidler mai, Kina BNP-vekst Kina (1,3%QoQ, 6,9% YoY)Industriproduksjon mai, Kina (6,0% YoY)Retail salg mai, Kina (10,03%YoY)Rentebeslutning, Japan (0%) TorsdagMånedsrapport fra den japanske sentralbanken LørdagBoligprisindeks juni, Kina