Targovax hentet 200 millioner

Biotech-selskapet Targovax har hentet inn 200 millioner kroner.

targovax-sjef per 16.05.14 Eivind Yggeseth

Targovax melder at den rettede emisjonen på 200 millioner kroner er gjennomført. Det vil bli utstedt åtte millioner nye aksjer. Emisjonsbeløpet vil bli benyttet til å akselerere selskapets kliniske program.Targovax tar sikte på å søke en børsnotering i løpet av de neste 12 måneder. Inntil det skjer vil selskapet fortsatt være notert på NOTC-listen.HealthCap vil etter emisjonen sitte på 32 prosent av selskapet.