Uendret takt i valutasalget

Noregs Bank vil selge valuta tilsvarende 700 millioner kroner hver dag i august 2015.

norges bank
Børs

Norges Bank melder at de vil selge valuta tilsvarende 700 millioner kroner hver dag i august. Salget skjer i forbindelse med avsetningene til Statens pensjonsfond utland (SPU).  Dette er uendret nivå i forhold til i juli måned. Norges Bank overfører valuta til SPU hver måned. Avsetningene blir dekket av valutainntekter fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Dersom valutainntektene fra SDØE overstiger avsetningene til SPU, vil Norges Bank selge overskytende valuta i markedet.Norges Bank samler opp valutaen som skal avsettes til SPU i petrobufferporteføljen. Avsetningene til SPU har en periode vært mindre enn ventet. Petrobufferporteføljen har derfor blitt større enn nødvendig. Norges Bank vil gjennom 2015 gradvis redusere størrelsen på petrobufferporteføljen ved å selge valuta i markedet. Norges Bank sikter mot at petrobufferporteføljen skal være på 5-10 milliarder kroner ved utgangen av hvert år.

Nyheter
Børs