Venter 22 prosent vekst

Børsraketten venter 22 prosent volumvekst inneværende regnskapsår

Protector Forsikring melder om et resultat på 102,4 millioner kroner i 2. kvartal 2014, ned fra 129,3 millioner samme kvartal i fjor. Resultat før skatt var 106,5 millioner kroner i årets 2. kvartal, mot 162,2  millioner kroner samme periode året før.Den kvartalsvise fortjenesten per aksje falt fra 1,60 kroner i fjoråret til 1,07 i år. Brutto forfalt premie utgjorde 635,8 millioner kroner, opp 17 prosent fra  542,2 millioner kronerNetto combined ratio var 87,0 prosent, opp fra 85,8 prosent. Finansavkastningen var 48,7 millioner kroner, tilsvarende 0,8 prosent, og ned fra 111,6 millioner kroner, tilsvarende 2,4 prosent.Totalt for året 2015 forventes det et driftsresultat på 600 millioner kroner, en volumvekst på 22 prosent og en netto combined ratio på 86 prosent. Dette er i henhold til guiding per 1. kvartal 2015. Hele rapporten og presentasjonen finner du her. Tallene under er tidligere årsresultater: