Vollvik med overskudd for første gang på fire år

Vollviks konkursrammede investeringsselskap gikk i pluss ifjor - for første gang på fire år.

Idar Vollvik sitt investeringsselskap, Vovi Invest, har lagt frem tall for 2014. Selskapet oppnådde et finansresultat på 2,33 millioner kroner, men etter lønnskostnader og den resterende driften gjenstår kun 8.875 kroner på bunnlinjen, skriver Finansavisen.Videre har selskapet en negativ egenkapital i underkant av 100 millioner kroner, så bergensgründeren har et godt stykke igjen å gå før kreditorene er fornøyd. Vollvik skriver at kreditorer er enig med styret om at videre drift av selskapet er best for begge parter. Revisor tar forbehold om at denne enigheten vil fortsette.I 2013 rapporterte Vovi Invest et underskudd på 5,11 millioner. Selskapet har hatt negative resultater siden 2010, men etter god avkastning på investeringene i 2014 kan Vollvik endelig notere positive tall på bunnlinjen, skriver Finansavisen.Gründeren, som tjente stort på mobiloperatøren Chess, har de siste årene drevet nettbutikken Ludo. Vovi Invest eier i overkant av fire prosent i selskapet.Vollvik kan trøste seg med en stor utsatt skattefordel, hele 300 millioner kroner kan tjenes før gründeren må betale neste skattekrone.Hardt vær Idar Vollvik har de siste årene vært i hardt vær økonomisk, etter at han tapte hele Chess-formuen på rundt én milliard kroner.I mars ble han slått konkurs for andre gang i 2015 , mens det i april ble klart at spanske påtalemyndigheter mente Vollvik har unndratt rundt 4,5 millioner kroner i avgifter under kjøpet av en villa, Den norske investoren nektet for å ha gjort noe galt.- Da vi kjøpte et hus der, fulgte vi alle råd som ble forelagt av lokal advokat. Om det skulle vise seg å være noe lovstridig, må vi jo ordne opp i dette, sa Vollvik til Dagbladet den gang.