Wilson selger skip

Pengene går til betaling av selskapets flåtelån.

Wilson ASA har ifølge en fersk melding solgt bulkskipet MV Wilson Marin til et greskkontrollert selskap for 715.000 dollar. Skipet er bygget i 1978 og er på 5.850 dødvektstonn.Sett opp mot selskapets krav til kvalitet i flåten har MV Wilson Marin behov for å gjennomgå oppgradering i dokking i nær fremtid. Wilson har ikke funnet det regningssvarende å ta skipet gjennom slik dokking grunnet skipets alder.Basert på dagens vekslingskurs vil transaksjonen ikke ha noen regnskapsmessig effekt. Transaksjonen vil heller ikke gi noen likviditetseffekt da nettoprovenyet fra transaksjonen vil gå til å delinnfri selskapets flåtelån, heter det i meldingen.Les meldingen her!