Serendex nærmer seg konkluderende studier

Serendex er iferd med å påbegynne flere viktige studier av de ulike respiratoriske legemidlene selskapet utvikler.

Børs

Serendex melder om et tap etter skatt på 5,79 millioner danske kroner i 2. kvartal 2015, mot et tap på 7,69 millioner samme kvartal i fjor. Tap per aksje (dil.) falt fra 0,67 kroner til 0,38 kroner i samme tidsperiode. Kvartalets inntekter var i år som i fjor 0 kroner, ettersom selskapet ikke har noen kommersielle produkter ennå. I løpet av 2. kvartal ble fase I i den kliniske studien av innhalasjon av Molgeradex® påbegynt. Serendex venter å fullføre den kliniske fase I-studien av innhalasjon av rekombinant human GM-CSF i 2. halvår 2015, samt det viktige 26 uker lange toksikologiprogrammet for GM-CSF i denne perioden. Deretter danner grunnlaget for en konkluderende fase II/III-studie for GM-CSF i PAP i Europa og initieringen av en fase IIb-studie i ARDS. Selskapet vil også fortsette arbeidet med FVIIa, og optimalisere i forhold til stabilisering og forstøving. Resultatene har stor betydning for Serendex og vil danne et viktig fundament å bygge videre på i forhold til selskapets videre utvikling av FVIIa for akutt blødning i lungene (DAH). Toksikologiske studier av FVIIa vil trolig settes igang i løpet av 1. kvartal 2016.Les hele meldingen her.

Nyheter
Børs