Selskapet, som har hovedkontor i Trondheim, må kutte bemanningen på i underkant av 80 ansatte på grunn av de vanskelige markedsforholdene i oljeservice, skriver E24.I den forrige kuttrunden forsvant størsteparten av konsulentene EMGS benyttet, og det er nå i hovedsak fast ansatte som blir rammet.EMGS ble etablert i 2002 og hovedkontoret ligger i Trondheim.