AF Gruppen (AFG) er av Statens vegvesen Region sør innstilt til kontrakt om rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen.Kontrakten gjelder oppgradering og fornying av Fosskolltunnelen på E 18 i Lier kommune. Arbeidene omfatter blant annet grunnarbeider i og utenfor tunnel, fjellsikring, vann- og frostsikring, tekniske bygg og elektroarbeider.Arbeidet starter i oktober 2015 med forventet ferdigstillelse januar 2017. Kontrakten er en hovedentreprise. Den er estimert til 157 millioner eksklusive mva.- Prosjektet passer godt for AF Gruppens anleggsvirksomhet. Vi har bred erfaring med kompliserte samferdselsprosjekter og tunnelrehabilitering, og ser frem til et godt samarbeid med Statens vegvesen, sier konsernsjef Pål Egil Rønn i AF Gruppen i en børsmelding.