DNB Markets har tatt anbefalingen på Flex LNG ned fra kjøp til hold med et nytt kursmål på 11,9 kroner pr aksje. Sammenslåingen med Exmar ble kansellert og dette innebærer at selskapet i første omgang fortsatt vil være basert på de to LNG-fartøyene under bygging.Fartøyene vil bli levert i første halvår 2018. Meglerhusets estimerte netto underliggende verdi er i dag på 13,2 kroner pr aksje. «Etter vårt syn ser infrastrukturprosjektene innen denne sektoren mer kommersielt attraktive ut enn rene transportrettede eksponeringer og vi vil nå avvente videre signaler fra selskapet vedrørende strategisk retning», heter det i dagens morgenrapport.Flex LNG er ikke omsatt i dag, men aksjen stengte på 11 kroner mandag.