Asetek har vunnet en patentsak mot konkurrent

Asetek har vunnet en patentsak mot CMI i USA.

Foto: Kristian Harby.

Asetek har vunnet en patentsak mot CMI i USA, og retten forbyr CMI og morselskapet Cool Master å selge visse produkter som er i brudd med patentet i USA.Det opplyses i en melding onsdag, ifølge TDN Finans.I desember 2014 fikk Asetek medhold i en domstol i USA, men CMI krevde ny rettsak i etterkant.Domstolen avviste tirsdag CMIs krav, og fulgte Aseteks ønske om å utstede et permanent pålegg som forbyr CMI og morselskapet Cool Master fra å selge visse produkter som bryter patentet i USA.Dommeren økte også erstatningen som tilkjennes Asetek. Selskapet skal nå motta royalties på 25,375 prosent på CMIs inntekter fra produkter som er i brudd med patentet fra 1. januar 2015. Tidligere var royalty-andelen 14,5 prosent.CMI kan anke saken.