Risikokalibreringen av infrastrukturprosjekter i Solvens II-regelverket skal ifølge TDN Finans endres, noe som i sin tur vil føre til lavere kapitalavsetninger.Direktør for næringspolitikk i Storebrand, Jan Otto Risebrobakken, sier til nyhetsbyrået at de må vurdere tiltakene nærmere før de kan ta stilling til om det er tilstrekkelig til å gjøre infrastrukturinvesteringer mer aktuelt.-Når det gjelder infrastrukturinvesteringer er det europeiske begrensninger knyttet til kapitalkrav, men også norske begrensninger knyttet til hvor mye et livselskap kan eie av infrastrukturinvesteringer. Det er flere ting som har gjort det vanskelig, og det er dumt fordi det er en aktivaklasse som er godt tilpasset langsiktig forvaltning av pensjonsmidlene, sier Risebrobakken.