Dette skjer i dag – torsdag

Torsdag utløses spenningen investorene har ventet på hele uken. Fed presenterer rentebeslutningen kl. 20.00, og avholder pressekonferanse etterpå.

Makro:Japan: Handelsbalanse, august. Forventning: -450,9 mrd yen. Forrige: -268,1 mrd. yen.09:30 Sveits: Rentebeslutning. Ventes uendret på -0,7510:00 Italia: Handelsbalanse, juli. Forventning: 4,4 mrd euro. Forrige: 2,81 mrd euro. 10:30 Storbritannia: Detaljhandel, august. Forventning 0,25 prosent på månedsbasis og en økning på 4 prosent på årsbasis. 14:30 USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, pr 12. sept. Ventet 277.000, mot 275.000 forrige uke. 14:30 USA: Byggetillatelser, august. Ventet 1.140.000. Forrige måned 1.130.000.16:00 USA: Philadelphia Fed-indeks, september Ventet å falle fra 8,3 poeng til 7,29 poeng. 20:00 USA: Rentebeslutning med pressekonferanse. Renten ventes uendret på 0,25 prosent. SSB:Sykefraværet 2. kvartal 2015Annet:16:30 USA: DOE, ukentlige gasslagertallKommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner innleder om kommunereform på eKommunekonferansen.Samferdselsministeren holder innlegg på NCC anleggskonferanse, Fornebu.Statsråd Vidar Helgesen deltar på frokostmøte om flyktningsituasjonen i Europa, i regi av Civita.Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har invitert EUs kommisær for miljø, maritime saker og fiskeri, Karmenu Vella til TromsøResultater:Adobe SystemsKilder: TDN Finans, Regjeringen.no, Oslo Børs, Yahoo Finance, SSB og Reuters (forventninger)