DNB om lusesituasjonen: - Alvorlig for de aktørene som har blitt rammet

DNB Markets kommenterer lusesituasjonen i Midt-Norge.

- Situasjonen med lakselus i Nord-Trønderlag er alvorlig for de aktørene som har blitt rammet, skriver DNB Markets i en fersk oppdatering mandag.Meglerhuset peker på at av de børsnoterte selskapene har blant annet Lerøy, Salmar og Marine Harvest oppdrettsanlegg i området. - Effektene for den enkelte vil imidlertid også kunne variere betydelig. Marine Harvest har i utgangspunktet 13 prosent av sitt volum i regionen, men samtidig er det kun et enkelt av selskapets anlegg hvor Mattilsynet krever at volumet vil måtte tas ut før tiden. For aktører utenfor regionen, som Bakkafrost på Færøyene, innebærer situasjonen en strammere markedsbalanse og etter hvert relativt sett høyere priser, mener DNB Markets.