En kjøpsanbefaling - en salgsanbefaling

Investtech rykker ut med en kjøpsanbefaling. Samtidig advares det mot en annen investering.

Foto: Scanpix

I dagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Idex. Videre anbefales salg av aksjer i Nordic Semiconductor.- Idex korrigerte tilbake i august og brøt den stigende trenden. Aksjen har siden vist en sidelengs utvikling og det er etablert støtte ved syv kroner. Trendbruddet signaliserer fortsatt oppgang, men med en svakere stigningstakt. Nedsiden er liten med støtte ved syv kroner, mens oppsiden er større med motstand ved 10 kroner. Aksjen er positiv på innsidehandler etter at et styremedlem kjøpte aksjer 31. august. Etablerte noteringer under syv kroner vil utløse et salgssignal og indikere at selgerne er i flertall. Vurdering: Svak kjøpskandidat, skriver Investtech.- Nordic Semiconductor falt nesten ni prosent onsdag og har ikke falt så mye på en dag siden 2011. Aksjen ga salgssignal fra en formasjon for en måned siden, og den har siden brutt den stigende trenden og flere støttenivåer. Kursfallet skjer på stadig høyere volum. Dette tyder på økende pessimisme blant investorene og svekker aksjen ytterligere. Neste støttenivå ligger nå ved ca. 32,60 kroner, mens det er motstand ved 40 kroner. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.