Finansduo trekker bud på 24 milliarder

Årsaken skal være at mange av aksjonærene som har akseptert tilbudet ønsker å trekke tilbake sin aksept.

Sists uke omtalt Finansavisen og Dagens Næringsliv finansduoen, Øystein Helle og Ole Tobias Kjølleberg, som gjennom Intrinsic Oppkjøp 15. september sendte ut bud på aksjene til aksjonærene i 82 unoterte selskaper i Norge og Sverige.Ifølge de to avisene var det snakk om verdier for totalt 24 milliarder kroner.Nå trekkes budet tilbake, ifølge en pressemelding sendt til DN av Øystein Helle i Intrinsic. - Budet trekkes nå tilbake, som følge av at mange av de som har akseptert tilbudet ønsker å trekke tilbake sin aksept. Intrinsic Oppkjøp AS har da ikke god nok trygghet for at de andre som har akseptert budet har god nok forståelse for hva budet innebærer og har som følge av dette valgt å tilbakekalle budet, heter det i eposten. DN.no skriver at en rekke av selskapene der aksjonærene fikk tilbud om å selge til Intrinsic, har reagert med å sende ut brev til sine aksjonærer. Flere pekte dessuten på at aksjekapitalen i selskapet var kun 36.000 kroner, og at betalingsevnen dermed var usikker. Dessuten kritiserte flere at oppgjørsformen var uklar. Aksjonærene fikk et bud i kroner, men det ble opplyst at oppgjøret kunne komme inntil seks måneder senere og ikke nødvendigvis i form av kontanter. Det kunne også bli betalt i andeler i et børsnotert selskap, eller et selskap på vei mot børs. - Budet har vært sterkt kritisert i pressen på andre grunnlag, men vi er fortsatt av den oppfatning av at budet ville være verdiskapende for investorene, skriver Helle i sin epost til DN.