Forlangte generalforsamling – møtte ikke opp

Storaksjonær i Bergen Group krevde generalforsamling, men møtte ikke selv opp.

Storeier Brian Chang forlangte ekstraordinær generalforsamling i Bergen Group, men møtte ikke opp selv, skriver Dagens Næringsliv.Brian Chang Holdings Limited krevde nemlig mandag i forrige uke en full uavhengig gransking av driften av Bergen Group og datterselskapene som har resultert i insolvens, til tross for at det nylig er mottatt 245 millioner kroner fra salget av riggservice-aktivitet og eiendommer på Hanøytangen.Chang var ifølge DN overraskende ikke representert ved fullmektig under generalforsamlingen mandag denne uken, men hadde gitt stemmeinstruks til styreleder Tor Lars Onarheim. Ved avstemningen fikk granskningsforslaget marginal tilslutning fra andre aksjonærer, og Chang har nå en måned på seg til å kreve at tingretten iverksetter granskning av selskapet.