Frontline Ltd. har bedt UK Listing Authority om at aksjen avnoteres fra London-børsen med virkning fra 2. november.Det vises til lav likviditet i aksjen, samt administrasjonskostnader kuttet til noteringen.