Kid ønsker å noteres på Oslo Børs, eller alternativt på Oslo Axess. Dette fremkommer av en børsmelding onsdag ettermiddag. Selskapets løpende informasjonsplikt fastsatt i Verdipapirhandelloven §§ 5-1, 5-2 og 5-3 gjelder fra søknadstidspunktet.Kid Interiør har siden 2012 vært heleid av den profilerte investoren Bjørn Rune Gjelsten.I 2014 økte Kid Interiør ifølge Finansavisen omsetningen med 100 millioner kroner, og vokser aller mest på netthandel. Ifølge avisen omsatte selskapet i fjor for 1,14 milliarder kroner, fikk et driftsresultat på 172,7 millioner kroner og et årsresultat på 119,8 millioner kroner.