Jekker opp Statoil til kjøp

Swedbank venter flere positive enn negative nyheter fremover.

Swedbank-logo - foto fra selskapet

Swedbank tar ifølge en fersk oppdatering opp sin anbefaling for Statoil fra nøytral til kjøp.Meglerhuset melder samtidig om et kursmål på 140 kroner.Swedbank venter å se flere positive Statoil-relaterte nyheter enn negative de kommende kvartalene, og viser til forventning om økte oljepriser og lavere kostnadsnivåer, skriver TDN Finans.Samtidig er det ventet at en oppdatert investeringsguiding for Johan Sverdrup vil komme sent i 2015 eller tidlig 2016. Her ventes det at oppdatert investeringskostnadsanslag for første fase i utbyggingen av feltet vil bli på rundt 100-105 milliarder kroner.Til sammenligning er investeringskostnadene for første fase i utbyggingen nå beregnet til rundt 117 milliarder kroner i 2015-kroner, ifølge TDN.