Kan koste selskapet et tosifret millionbeløp

Laksejuks på Senja kan bli en dyr affære for børsnoterte Norway Royal Salmon.

Nordlaks i Stokmarknes. Laks på rekke og rad.

Man­dag star­ter straf­fe­sa­ken mot den tid­li­ge­re dag­li­ge le­de­ren for opp­dretts­sel­ska­pet Nord Sen­ja Laks ved Sen­ja ting­rett i Finns­nes. An­kla­gene kan kos­te børs­no­ter­te Norway Royal Sal­mon et to­sif­ret mil­li­on­be­løp, skriver Dagens Næringsliv.Man­nen er til­talt for om­fat­tende ma­ni­pu­le­ring og inn­rap­por­te­ring av fik­ti­ve lakselustall fra som­me­ren 2012 til vå­ren 2013.Om Økokrim vinner frem i saken, kan det få store økonomiske konsekvenser for Norway Royal Salmon, som eier 67 prosent av aksjene i Nord Senja Laks. Ifølge avisen tar Økokrim blant annet forbehold om ret­tig­hets­tap knyt­tet til de to grøn­ne kon­se­sjo­ne­ne, som hver kostet ti millioner kroner, sel­ska­pet ble til­delt i de­sem­ber ifjor.Adm. direktør i Norway Royal Salmon, Charles Høstlund, vil ikke kommentere saken overfor DN.