Kreditorene skjelver i buksene

Norske Skog har enorm gjeld, og nå er investeringsbanken Houlihan Lokey hyret inn for å se på gjeldsstrukturen.

Norske Skog, Follum. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX.

Kreditorene i Norske Skog skjelver i buksene og hyrer rådgiver, skriver DN.NSG er nedsyltet i en netto rentebærende gjeld på 7,5 milliarder kroner ved utløpet av første halvår. Gjelden har steget kraftig som følge av valutasvekkelser i kronen mot dollar og euro.Nå er investeringsbanken Houlihan Lokey hyret inn for å se på selskapets gjeldsstruktur, skriver DN.Norske Skog har ett forfall nå i oktober på 300 millioner kroner. I tillegg kommer et forfall i juni 2016 på rundt én milliard kroner.- Ifølge mine beregninger, blir neste hinder i juni 2016, da lånet på 108 millioner euro må nedbetales eller refinansieres, sa kredittanalytiker Thomas Faeh til avisen for to uker siden.Forfallet er såpass stort at det neppe kan betjenes ved å ta fra kontantbeholdningen, og refinansiering for et finansielt presset selskap kan også bli tøft.«Vi har ingen kommentar til artikkelen. Vi har en åpen dialog med alle våre investorer, også obligasjonseierne. Vi refinansierte våre lån i februar 2015. Våre låneforfall ble redusert og flyttet ut i tid, samtidig som likviditeten ble betydelig bedret. Vi har alltid betalt våre gjeldsforfall i tide, og har til hensikt å gjøre det fremover», sier kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i en epost til DN.