Kun dette skjer i dag

Vi har en relativt rolig fredag foran oss på makrofronten.

Tore Meek / SCANPIX

Makro, Norge (SSB)Prisindeks for nye eneboliger, 2. kvartal 2015Utenrikshandel med tjenester, 2. kvartal 2015Overdragelser av landbrukseiendommer, 2014Tallene legges frem som vanlig klokken 10:00.Makro, utenlandsØMU (10:00): Driftsbalanse, juliUSA (16:00): Ledende indikatorer, augustKilder: SSB, TDN Finans