Tall fra SSB viser at eksportprisen for fersk laks var 40,39 kroner per kilo i uke 39, ned 2,8 prosent sammenlignet med uken før. I uke 39 ble det eksportert 18.914 tonn fersk laks, tilsvarende en nedgang på 0,8 prosent fra uke 38. Det ble eksportert 623 tonn frossen laks til 39,50 kroner i uke 39.