- Det er ingenting som tilsier at vi er på vei bort fra hvor vi har vært, sier Kevin Loga, sjeføkonom for USA i HSBC, til MarketWatch.Han forventer at antall jobber innen industriproduksjon og oljeindustrien spesielt vil falle grunnet oljeprisfallet og den sterke dollaren.Men samtidig mener han at den amerikanske tjenestesektoren vil mer enn veie opp for disse fallene.Ifølge en undersøkelse gjennomført av MarketWatch venter økonomer en oppgang på 190.000 jobber.Samtidig ventes arbeidsledigheten å ligge flat på 5,1 prosent.Tallene understreker at USA fortsetter som en stabil slepebåt gjennom stormfulle utenlandske økonomiske bølger.
Flere jokere
I tillegg til sterke tall venter økonomene at flere jokere (”wild cards”) kan komme frem i lyset.Først ventes det at vi vil se en oppjustering av tallen fra August. Historisk sett har de foreløpige tallene for August ofte vært unøyaktige – og enkelte ganger til og med dramatisk feil.Videre ventes det at gjennomsnittlig lønn vil stige med 2,4 prosent på årsbasis i september. Det representerer den hurtigste oppgangen siden 2009.Ifølge Loga vil den amerikanske sentralbanken sette opp renten i desember dersom den stabile oppgangen fortsetter.- Etter et par måneder til med stødige arbeidsledighetstall, og dersom oljeprisen og dollaren stabiliserer seg, vil Federal Reserve bestemme at det er på tide å komme i gang, sier Logan til MarketWatch.