Offshorereder Stig Remøy disponerer en flåte på 23 skip, men foreløpig har han bare sendt supplyskipet "Olympic Progress" i opplag, skriver VG.Etter at kontrakten på brasiliansk sokkel var over, var det ikke mer arbeid å hente hverken på sørligere breddegrader eller på norsk sokkel. - Vi har ikke akutte planer om å legge opp flere skip. Men det som skjer nå er utfordrende for alle i næringen. Når oljeprisen går fra 100 dollar til å bevege seg under 40, er det åpenbart at det vil gi en utfordrende situasjon, sier Stig Remøy til avisen.Han er imidlertid overbevist om at markedet skal snu, og har lite til overs for investor Jens Ulltveit-Moes dystre spådommer for oljefremtiden til Norge.Han mener at for å få bukt med utslippsbomben kull, er det olje og gass som er nøkkelen i første omgang.- Verden har behov for mer energi, og vi har behov for mer olje og gass. Næringen kommer til å vare i mange, mange tiår fremover, og det vil være hovednæringen for Norge. Jeg er en realist for å si det sånn, sier Remøy til VG, men vil ikke tidfeste når markedet snur.