Oljefondet hadde aksjer for milliarder i Volkswagen, BMW og Glencore

Verdien på aksjen oljefondet etter alt og dømme har i de to bilprodusentene VW og BMW har stupt de sist månedene. Milliardene har forsvunnet ut i grøfta.

Oljefondet, slyngstad
Børs
På det høyeste i år, den 17. mars, var børsverdien på Volkswagen 1.158,7 milliarder kroner til den dagens valutakurs. Siden det har aksjen falt over 60 prosent og i skrivende stund er børsverdien på selskapet 416,8 milliarder kroner.Det betyr at verdien på Volkswagen
har falt hele 707 milliarder kronerBilkrakketI dag, drøyt seks måneder senere, har verdien på det laveste i dag falt til 5,5 milliarder kroner. Dermed har verdien på eierandelen på 1,22 prosent falt med over 8,6 milliarder kroner siden mars.17 milliarder ut i grøftaFølg kursutviklingen i VW og BMWRett ned med GlencoreOm oljefondets eierandeler fremdeles er det samme, er «tapet» på de tre krakkaksjene Volkswagen, BMW og Glencore på hele 22 milliarder kroner.
, nesten to ganger verdien på Statoil, basert på valutakursen på de to tidspunktene.Ved årsskiftet hadde Statens pensjonsfond utland - oljefondet - en eierandel i Volkswagen på 1,22 prosent. På det meste i år var de aksjene i bilprodusenten verdt 14,14 milliarder kroner.Det har ikke gått stort bedre for oljefondet i BMW.Ved årsskiftet hadde Statens pensjonsfond utland en eierandel på 3,02 prosent i bilprodusenten. På det høyeste i år var den eierandelen verdt 21,6 milliarder kroner til den dagens valutakurs.Siden det har aksjekursen frem til i dag falt med 39,6 prosent og børsverdien på BMW har falt mer enn 283 milliarder kroner. Det betyr også at oljefondets eierandel, forutsatt at det ikke har skjedd noen endringer i fondets eierandel siden nyttår, er verdt 7,5 milliarder kroner mindre enn på toppen i mars.Tilsammen har aksjene oljefondet hadde i Volkswagen og BMW ved årsskiftet falt med tilsammen 16,1 milliarder kroner i verdi siden toppen i mars.Så er spørsmålet om oljefondet fremdeles sitter med de samme eierandelene i de to bilprodusentene som ved nyttår?- Vi oppgir i utgangspunktet våre beholdninger på årsbasis og har ingen oppdatert informasjon om våre eierandeler i BMW og VW. Siste oppdaterte informasjon er dermed henholdsvis 3,02 og 1,22 prosent, skriver informasjonsrådgiver Marthe Skaar i Norges Bank Investment Management i en epost.Oljefondet hadde også en eierandel i Glencore på 1,88 prosent ved årsskiftet. Da var verdien oppgitt til å være 8,6 milliarder kroner.I mars var verdien 8,4 milliarder kroner, men siden det har verdien på den eierandelen falt med 5,9 milliarder kroner.