Oljeprosjekter for opptil 1.500 milliarder dollar vil være ulønnsomme

Nye olje- og gassutbyggingsprosjekter for opptil 1.500 milliarder dollar vil ifølge analyseselskapet Wood Mackenzie være ulønnsomme ved en oljepris på 50 dollar pr fat.

Libya olje (AP Photo/John Moore)

Analyseselskapet Wood Mackenzie fastslår at nye olje- og gassutbyggingsprosjekter for opptil 1.500 milliarder dollar vil være ulønnsomme ved en oljepris på 50 dollar pr fat, heter det i en fersk pressemelding, ifølge TDN Finans.Wood Mackenzie har funnet at mens operatører søker gjennomsnittlige kostnadskutt på 20-30 prosent i nye prosjekter, vil innsparinger ved å presse underleverandører kun utgjøre gjennomsnittlig 10-15 prosent.For å sikre at prosjekter er økonomisk gjennomførbare, vil operatører ifølge analysen måtte rette oppmerksomheten mot prosjektoptimalisering og iverksettelse av smartere måter å samarbeide med servicesektoren på, ifølge Wood Mackenzie.TDN Finans viser til at anslaget på ulønnsomme prosjekter for 1.500 milliarder dollar, omfatter både nye, ikke-investeringsbesluttede konvensjonelle prosjekter og ukonvensjonelle nord-amerikanske prosjekter, fremgår det av meldingen.- I en situasjon hvor oppstrømsektoren forholder seg til den lave oljeprisen, er investeringene redusert med 220 milliarder dollar i 2015 og 2016, sammenlignet med våre prognoser fra før sammenbruddet i oljeprisene, sier James Webb, analysesjef for oppstrømsektoren i Wood Mackenzie i meldingen.Han fremholder at totalt 46 prosjekter er blitt utsatt som følge av prisfallet, i tillegg til at landbasert aktivitet i Nord-Amerika er redusert.-Disse investeringene er meget utsatte, sier Webb om prosjektene for 1,5 billioner dollar som ligger innfor Wood Mackenzies anslag.Selskapet venter at kun seks nye prosjekter vil bli igangsatt i 2015, og om lag ti i 2016, ifølge TDN Finans.