Oslo Børs bøtelegger bank

Sparebank 1 Østfold Akershus er nå ilagt et overtredelsesgebyr på 480.000 kroner for forskjellsbehandling av eierne.

Harald Espedal. Foto: Fiansavisen

Forskjellsbehandling av eierne, konkluderer Oslo Børs, og ilegger Sparebank 1 Østfold Akershus gebyr, skriver Dagens Næringsliv.Banken må dermed nå betale et overtredelsesgebyr på 480.000 kroner for forskjellsbehandling av eierne i forbindelse med sommerens emisjon i banken. Boten er ifølge avisen på tre ganger årlig kursnoteringsavgift.- Jeg synes det er positivt at det blir reagert på den ulikebehandlingen mellom eierne som sparebanken la opp til, sier Harald Espedal, som er syvende største eier i bankenSparebank 1 Østfold Akershus er imidlertid uenig i konklusjonen til Oslo Børs, og varsler klage til Børsklagenemnden. Banken mener ifølge DN at den ikke kunne gjennomført emisjonen på en annen måte uten å pådra seg stor "gjennomføringsrisiko".