PA Resources ber om akkord

Selskapet legger frem akkordforslag for sine kreditorer.

Foto: PA Resources

PA Resources AB, som siden 26. mars har vært under omorganisering, har nå kommet med et akkordforslag som er utviklet av selskapet og dets administrator, advokat Lard Söderqvist.Under betingelsen av forslaget, som er sendt til Stockholms Tingrett, vil innehavere av både SEK-obligasjoner og NOK-obligasjoner måtte akseptere tilbakebetaling over en forlenget periode, basert på selskapets tilgjengelig kontantstrøm som definert i restruktureringsplanen.For at retten skal godkjenne forslaget, vil kreditorer som kontrollerer 75 prosent av selskapets fordringer måtte godkjenne forslaget.Møter vil ifølge meldingen avholdes 29. september.Hele meldingen finner du her!