Rentekutt: For og imot

Kronen er på særdeles svake nivåer. Utslagene kan bli store denne uken.

Norges Bank avholder nytt rentemøte denne uken, og flertallet av økonomer venter ingen endring i styringsrenten fra dagens nivå på 1,00 prosent.Til dette flertallet hører Nordea Markets og DNB Markets.- De viktigste nyhetene vedrørende økonomien siden forrige møte i juni, er oljeprisfallet på 10-15 dollar fatet. Norges Bank vil som en følge nedjustere sine forventninger til oljeinvesteringene, og dermed veksten, skriver seniorøkonom Erik Bruce og makroøkonom Joakim Bernhardsen i Nordea i en oppdatering mandag.I sum tror Nordea at Norges Bank anser dagens økonomiske situasjon omtrent som ventet, men at veksten vil bli lavere grunnet oljeprisfallet.- Det kan tale for et kutt på det kommende møtet. Men kronen er nå fem prosent svakere enn ventet, noe som betyr at økonomien vil få sterkere stimulanser enn ventet i juni.- Dette er grunnen til at vi tror på uendret rente, heter det videre.- Kan få kronesjokkNordea Markets utelukker ikke at sentralbanken kutter styringsrenten allerede på møtet denne uken, men da må deres syn på økonomien ifølge meglerhuset ha endret seg betydelig.- Men å kutte renten, og deretter si at de er ferdige ved å la rentebanen bunne ut på 0,75 prosent, vil være meningsløst. - Da kan vi faktisk se en betydelig sterkere krone, skriver Bruce og Bernhardsen.Samtidig med rentedommen kommer Norges Bank torsdag også med ny rentebane og pengepolitisk rapport.I forrige rapport signaliserte rentebanen 68 prosent sannsynlighet for rentekutt i høst, men at et kutt i november var mest sannsynlig.Nordea Markets tror sentralbanken også på denne ukens møte vil signalisere ytterligere rentekutt, ja, rett og slett «holde døren vidåpen for ytterligere kutt denne høsten».Dette trekker oppDNB Markets peker på først og fremst fire forhold som påvirker renten. To av dem trekker ned, de to andre opp.Det som trekker rentebanen ned, er ifølge DNB Markets utviklingen i renteforventninger ute og kapasitetsutnyttelsen innenlands.- Rentene internasjonalt har avtatt en del, og mer lenger ute på kurven enn nærmere i tid. Dette vil trekke rentebanen ned her hjemme, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i meglerhusets eget TV-innslag.- Regionalt nettverk var svakt, og antagelig svakere enn Norges Bank ventet seg, så det er grunn til å tro at sentralbanken ser en viss risiko på nedsiden i kapasitetsutnyttelsen, fortsetter han.Aamdal presiserer dog at husholdningenes etterspørsel har utviklet seg litt sterkere enn Norges Bank har lagt til grunn, mens arbeidsmarkedet har vært omtrent som ventet.- Men i en viktig indikator for innenlandsk etterspørsel - industriproduksjonen - har vi sett et ganske markant omslag. Nedgangen har vært brå for verfts- og verkstedsindustrien. - Bedriftene ser ut til så langt å ha hatt ordre liggende inne, og som de har fullført. Men tilgangen av nye ordre har vært svak, og produksjonen bremses derfor ganske kraftig opp. Dette vi Norges Bank også oppfatte som nedsiderisiko for kapasitetsutnyttelsen, fortsetter seniorøkonomen.Dette trekker oppDet som trekker rentebanen opp, er derimot kronekursen og inflasjonen.- Kronesvekkelsen vi har sett siden forrige rentemøte har ikke vært uvanlig stor, men kronen er på særdeles svake nivåer, poengterer Aamdal.Inflasjonen er ifølge DNB-økonomen høyere enn ventet. - Oppgangen henger i stor grad sammen med kronekursen, hvor gjennomslaget har vært sterkere enn Norges Bank har lagt til grunn, både for innenlandsk og importert inflasjon. - Det er likevel grunn til å tro at anslag 2-3 år frem tid vil være lite berørt av oppgangen har sett nå, og mye av dette er nok midlertidige effekter som har begrenset utslag på rentebanen, sier Aamdal.DNBs konklusjon blir derfor at Norges Bank ikke gjør noe med renten denne gang.- Til dels er utviklingen i inflasjonen og valutakursen slik at renten bør holdes uendret. Men samtidig tror vi sentralbanken vil signalisere at renten skal videre ned.- Sannsynligheten for kutt vil være stor - som sist, men kutt vil komme på et senere tidspunkt. Og det vil ta lenger tid for rentene å gå opp enn det Norges Bank trodde ved forrige korsvei, avslutter Aamdal.