Norges Bank skriver på sine hjemmesider onsdag at den i forbindelse med avsetningen til Statens pensjonsfond utland (SPU) vil selge valuta for tilsvarende 700 millioner kroner hver dag i oktober.Sentralbanken overfører hver måned valuta til SPU.Avsetningene blir dekket av valutainntekter fra statens direkte økonomiske engasjement i oljevirksomheten (SDØE).Dersom valutainntektene fra SDØE overstiger avsetningene til SPU, vil Norges Bank selge overskytende valuta i markedet. Dette er en oppgave Norges Bank gjør på vegne av staten.