Stabile rater i stortank

Det rapporteres om åtte stortankslutninger fra Gulfen onsdag og ratene ligger stabile til noe ned fra inngangen til uken.

VLCCen Chang Jiang Zhi Yao. Foto: AP AP

Reuters melder at seks av VLCCene går østover med 265- til 270.000 tonn råolje. Ratene ligger i sjiktet WS 54- til WS 65, tilsvarende rundt 53- til 66.000 dollar per dag, og sammenlignet med WS 63-WS 65 på mandag.En VLCC går ifølge nyhetsbyrået til Rødehavet med 280.000 tonn råolje, til rate WS 65. Samtidig er det sluttet en VLCC til US Gulf, der raten ikke oppgis.Lasting skipene skjer i perioden 5. til 20. oktober.