Statoil har tapt 7,7 milliarder i Irland

Planendringer som følge av protester har ført til mange års forsinkelser og millardtap på det irske gassfeltet Corrib.

Statoils nedskrivninger i Irland er på 243 millioner euro i 2014, tilsvarende 2,2 milliarder norske kroner, melder Irish Independent og Aftenbladet. Statoils totale tap i Irland har kommet opp i 7,7 milliarder norske kroner. Hovedårsaken er at Statoils eneste irske engasjement, Corrib-gassfeltet, har overskredet opprinnelig budsjett med 400 prosent. Til sammenligning sprakk Mongstad med 95 prosent. - Prosjektet er vesentlig forsinket og dyrere enn forventet, men når det kommer i produksjon innen utgangen av året, så vil det være en viktig bidragsyter til produksjon og kontaktstrøm, sier Knut Rostad til Aftenbladet. Rostad er mediekontakt for Statoils internasjonale virksomhet.Med en eierandel på 45 prosent er det Shell som har operatøransvar for Corrib. Statoil Exploration Ltd. eier 36,5 prosent mens Vermilion Energy trust har en 18,5 prosents eierandel.