Oslo Børs og børsene ellers i verden ser ut til å legge bak seg det svakeste kvartalet siden tredje kvartal i 2011. Oslo Børs har falt 8,2 prosent inkludert dagens oppgang.I tredje kvartal 2011 falt Oslo Børs totalt 17,3 prosent.«Globale aksjer er på vei mot det svakeste kvartalet siden 2011 med en rekke faktorer som fyrer opp under frykten i et allerede nervøst marked inkludert svak global vekst, drevet av svekket fart i fremvoksende markeder, spesielt i Kina,» skriver strateger i Barclays ifølge Reuters.Meglerhuset anbefaler en overvektposisjon i japanske og europeiske aksjer.I Norge dominerer oljerelaterte aksjer listen over selskaper med de største negative kursutslagene i tredje kvartal.Prisen på Nordsjøolje har stupt om lag 11 prosent i september.Oslo Børs stiger 1,4 prosent onsdag formiddag.l