Vil ut av Capital Markets-segmentet

Agasti Holding er på jakt etter kjøpere til Capital Markets-virksomheten

Jørgen Pleym Ulvness - Finansavisen

Agasti Holding opplyser i en børsmelding at de har besluttet å avhende datterselskapet Agasti Capital Markets AS og virksomheten i Agasti Capital Markets’ tilknyttede agent i Sverige, Navexa Securities AB. Agastis Capital Markets-divisjon som ble etablert i 2012 tilbyr rådgivningstjenester og tilrettelegging av ulike typer kapitalmarkedstransaksjoner, som finansiering, fusjoner, oppkjøp, strategiendringer og restruktureringer.- I forbindelse med Blackstone-transaksjonen og endring av eierskap gjennomfører Agasti-konsernet for tiden en prosess med sikte på å forenkle, effektivisere og spisse virksomheten ytterligere, opplyser selskapet i børsmeldingen. Tidligere har Agasti solgt 34 prosent av Agastis operative virksomhet til selskaper tilknyttet Blackstone.En avhendelse av virksomheten i Agasti Capital Markets og Navexa Securities vil innebære at konsernet reduserer antall ansatte fra ca 90 til ca 50, samtidig som det vil gi en betydelig forbedret lønnsomhet.