Voldberg satset 157 millioner kroner på kursfall

Ved årsslutt hadde investoren aksjer for 420 millioner kroner, kun 220.000 kroner i kontanter og høy belåning.

Investor Tore Aksel Voldberg - Foto: Scanpix

Ifølge DN er Tore Aksel Voldberg det nærmeste man kommer et levende barometer for stemningen på Oslo Børs. Han hadde alle pengene i to av sine selskaper, Dukat og Solon, i aksjemarkedet - og ved årsslutt hadde han aksjer for 420 millioner kroner, kun 220.000 kroner i kontanter og høy belåning.Det viser de ferske regnskapene i hans heleide investeringsselskaper Dukat og Solon, ifølge DN.Voldberg tapte 15 millioner kroner i aksjemarkedet ifjor, men tjente 230 millioner kroner i 2013.– 2014 var et konsolideringsår etter et bra 2013, sier Voldberg til DN.De heleide selskapene hans har hele 628 millioner kroner i gjeld, hvorav 134 millioner kroner til meglerhus.«Aksjonær har garantert for gjeld til meglere», skriver revisor i årsrapporten.DN skriver at Voldberg ved inngangen til 2015 hadde han 157 millioner kroner plassert i såkalte shortposisjoner. – Ingen kommentar, sier Voldberg til avisen om shortposisjonene på 157 millioner kroner.