Analytiker spår supersykel - oppgraderer hele sektoren

"What doesn't kill us makes us stronger", heter den ferske sektorrapporten til Nordea Markets.

Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

- Vi endrer vårt syn på sjømatsektoren til det bedre, og ser nå en ny supersykel for de kommende to årene, skriver analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets i en fersk sektorrapport mandag.Han peker på at laksenæringen har blitt truffet av en bølge av negative nyheter, men at de nå forventer at norske produsenter vil være i en sterkere inntjeningsposisjon.- Våre lakseprisprognoser oppjusteres til 44 kroner i 2016 og 46 kroner i 2017. Samtidig løfter vi våre EPS-prognoser og kursmål med 25 prosent i gjennomsnitt, kommenterer anaklytiker en i oppdateringen.- Marine Harvest er vår favoritt, og alle sjømataksjene får en kjøpsanbefaling, skriver Giskeødegård.Han forventer at dempet tilbud og en svak krone vil presse prisene opp til rekordhøyder. - Kombinert med en mykere kostnadsutvikling, ser vi at dette vil løfte marginene i sektoren. Høye marginer og attraktiv utbytteavkastning, mellom 3 og 7 prosent, er etter vårt syn solide argumenter for å være lenge i sektoren, skriver Giskeødegård i rapporten.Nordea Markets oppjusterer kursmål på Austevoll fra 50 til 70 kroner, mens Bakkafrost oppjusteres fra 250 til 320 kroner.Videre heves kursmål fra 35 til 45 kroner på Grieg Seafood, og fra 36 til 40 kroner for Havfisk.Nytt kursmål for Lerøy, Marine Harvest og Norway Royal Salmon blir henholdsvis 380, 130 og 90 kroner, mens Salmar løftes fra 130 til 170 kroner.- Vår favoritt er Marine Harvest, hvor vi ser 21 prosent oppside og en utbytteyield på 6-7 prosent de neste to årene, kommenterer Giskeødegård.Aksjen oppgraderes også fra en salgsanbefaling til en kjøpsanbefaling.