Fredag 16. oktober er det seks nye aksjer i Investtechs portefølje Norden Topp 10, som nå består av fem svenske, to norske, en dansk og to finske aksjer.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra sine tekniske analyser på mellomlang sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med.1.  
Royal UNIBREW(RBREW.CO) - 15. okt 2015. Siste sluttkurs: 246.2 (1.6)Amer Sports Corporation(AMEAS.HEX) - 15. okt 2015. Siste sluttkurs: 23.99 (1.3)Industrivärden A(INDUA.ST) - 15. okt 2015. Siste sluttkurs: 165.1 (2)Nibe Industrier B(NIBEB.ST) - 15. okt 2015. Siste sluttkurs: 261 (3.4)Axfood(AXFO.ST) - 15. okt 2015. Siste sluttkurs: 150.5 (1.9)Frontline(FRO.OL) - 15. okt 2015. Siste sluttkurs: 26.49 (0.03)Fingerprint Cards(FINGB.ST) - 15. okt 2015. Siste sluttkurs: 315 (5.5)Balder B(BALDB.ST) - 15. okt 2015. Siste sluttkurs: 160.4 (-1.9)Nokian Tyres Plc(NRE1V.HEX) - 15. okt 2015. Siste sluttkurs: 29.89 (0.34)BW LPG(BWLPG.OL) - 15. okt 2015. Siste sluttkurs: 56.35 (0.45)
Royal UNIBREW viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 240 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  2.  Amer Sports Corporation har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 22.20 euro og motstand ved ca 26.50 euro. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  3.  Industrivärden A ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen ga også kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 164 kroner. Videre oppgang til 176 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 158 kroner og motstand ved ca 175 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  4.  Nibe Industrier B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 257 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 257 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.  5.  Axfood viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 150 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  6.  Frontline ligger i en stigende trend, men tester nå taket i trendkanalen. Dette kan gi en reaksjon ned, mens aksjen på sikt indikerer videre oppgang innenfor trendkanalen. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 17.64 kroner og motstand på 27.85 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 26.00 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  7.  Fingerprint Cards ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  8.  Balder B har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen tester støtten ved ca 160 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumtopper korresponderer med kursbunner og volumbunner korresponderer med kurstopper. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  9.  Nokian Tyres Plc ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Glidende snitt-indikatoren har gitt kjøpssignal. Dette signaliserer isolert sett videre oppgang, men tregheten til indikatoren gjør at man ofte går glipp av mye av oppsiden. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 28.80 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  10.  BW LPG har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Kursen har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 54.00 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 54.00 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.