Anbefaler 10 aksjer

Analytikere ber investorer ta en titt på følgende ti aksjer.

Espen Grønstad CEO - Investtech AS. Fotograf: Bjørg Hexeberg.

Fredag 2. oktober er det ti nye aksjer i Investtechs portefølje Norden Topp 10, som nå består av fem svenske, en norsk, tre danske og en finsk aksje.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra sine tekniske analyser på mellomlang sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. 1.  Royal UNIBREW(RBREW.CO) - 1. okt 2015. Siste sluttkurs: 245.3 (-4.5)Royal UNIBREW har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Kursen har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 242 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. 2.  Marine Harvest(MHG.OL) - 1. okt 2015. Siste sluttkurs: 106.4 (-2)Marine Harvest viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 103 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 103 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt. 3.  Novozymes B(NZYMB.CO) - 1. okt 2015. Siste sluttkurs: 287 (-3.9)Novozymes B har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 276 kroner, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 278 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. 4.  Fingerprint Cards(FINGB.ST) - 1. okt 2015. Siste sluttkurs: 296 (-13)Fingerprint Cards ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har støtte ved ca 50.00 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. 5.  Axfood(AXFO.ST) - 1. okt 2015. Siste sluttkurs: 138.5 (0.5)Axfood ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 133 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt. 6.  Konecranes Oyj(KCR1V.HEX) - 1. okt 2015. Siste sluttkurs: 22.74 (0.38)Konecranes Oyj ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 22.00 euro og videre oppgang er dermed signalisert. RSI er oversolgt. Aksjen kan likevel gjerne falle videre, og vi bør se en stigning i RSI-kurven før dette brukes som et kjøpsargument. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. 7.  Precise Biometrics(PREC.ST) - 1. okt 2015. Siste sluttkurs: 5 (-0.55)Precise Biometrics har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 4.72 kroner og motstand på 5.54 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen tester støtten ved ca 4.80 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 4.80 kroner vil utløse et salgssignal. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette svekker trendbruddet. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en fallende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. 8.  Balder B(BALDB.ST) - 1. okt 2015. Siste sluttkurs: 160.1 (1.3)Balder B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 160 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumtopper korresponderer med kursbunner og volumbunner korresponderer med kurstopper. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. 9.  Saab B(SAABB.ST) - 1. okt 2015. Siste sluttkurs: 222.8 (-1.2)Saab B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 220 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 220 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. 10.  Chr. Hansen Holding(CHR.CO) - 1. okt 2015. Siste sluttkurs: 372.6 (-0.4)Chr. Hansen Holding ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen ligger mellom støtten ved ca 350 kroner og motstanden ved ca 382 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.