Fredag 09. oktober er det seks nye aksjer i Norden Topp 10 fra Investtech. Dermed består listen av fem svenske, tre norske, en dansk og en finsk aksje.
Ukens norske aksjer er BW LPG, TGS-Nopec og Marine Harvest.Royal UNIBREW(RBREW.CO) - 8. okt 2015. Siste sluttkurs: 247 (-0.7)Balder B(BALDB.ST) - 8. okt 2015. Siste sluttkurs: 161.4 (-2.1)BW LPG(BWLPG.OL) - 8. okt 2015. Siste sluttkurs: 56.15 (-0.2)TGS Nopec Geophysical(TGS.OL) - 8. okt 2015. Siste sluttkurs: 168.5 (0.1)Marine Harvest(MHG.OL) - 8. okt 2015. Siste sluttkurs: 107.6 (-1.3)Bilia A(BILIA.ST) - 8. okt 2015. Siste sluttkurs: 168 (-2)Fingerprint Cards(FINGB.ST) - 8. okt 2015. Siste sluttkurs: 295 (18)Anoto Group(ANOT.ST) - 8. okt 2015. Siste sluttkurs: 1.12 (-0.02)Lassila & Tikanoja(LAT1V.HEX) - 8. okt 2015. Siste sluttkurs: 17.5 (-0.23)Netent AB(NETB.ST) - 8. okt 2015. Siste sluttkurs: 477 (0.5)
Aksjene er rangert ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.1.  Royal UNIBREW viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Glidende snitt-indikatoren har også gitt kjøpssignal. Dette signaliserer isolert sett videre oppgang, men tregheten til indikatoren gjør at man ofte går glipp av mye av oppsiden. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 242 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 242 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  2.  Balder B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Kursen har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen tester støtten ved ca 160 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  3.  BW LPG har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Kursen har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 54.00 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 54.00 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  4.  TGS Nopec Geophysical har brutt den fallende trenden og reagert kraftig opp. Det er foreløpig vanskelig å si noe om den framtidige trendretningen. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 159 kroner. Videre oppgang til 172 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 165 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 165 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  5.  Marine Harvest ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 103 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  6.  Bilia A ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen har støtte ved ca 155 kroner. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.  7.  Fingerprint Cards har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har støtte ved ca 50.00 kroner. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.  8.  Anoto Group ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen har støtte ved ca 0.88 kroner og motstand ved ca 1.51 kroner. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.  9.  Lassila & Tikanoja ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen tester støtten ved ca 17.40 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.  10.  Netent AB ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 400 kroner. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.