Bergen Group melder at oppbud blir levert Nordhordland Tingrett fredag.- Ingen av disse selskapene har i dag operativ drift eller ansatte. Virksomheten i de to selskapene ble i 2013 overført til Noryards AS som deretter i august 2014 ble solgt helt ut av Bergen Group, opplyser selskapet i børsmeldingen. Etter virksomhetssalget til NorYards har de to selskapene hatt visse forpliktelser knyttet til leverandørgjeld som har blitt delvis nedbetalt over de to siste årene. Styrene i Bergen Group Fosen og Bergen Group BMV har imidlertid vurdert nåværende og antatt fremtidig likviditet som ikke tilfredsstillende til å kunne betjene selskapets gjenværende forpliktelser.