Britiske konsumpriser falt med 0,1 prosent på årsbasis i september, etter en flat utvikling i august. Det viste statistikk fra Office for National Statistics på tirsdag. Sammen med prisnedgangen som ble notert i april i år er det første gang den britiske inflasjonsraten faller under null siden 1960. Det britiske pundet svekker seg på bred front. I 14-tiden tirsdag er pundet ned 0,7 prosent til 1,5231 mot dollar og ned 0,9 prosent til 1,3384 mot euro. Mot norske kroner er svekkelsen 0,4 prosent til 12,39.Renten på tiårs britiske Gilts faller tre basispunkter til 1,79 prosent. - I fjor var det en forventning om at Bank of England kunne bli den første av de store sentralbankene som hever renten. Nå er det blitt mye mindre sannsynlig. En britisk renteøkning er nå ikke lenger på horisonten, i hvert fall ikke før godt inne i 2016, sier Bastian Winde Harbo i IG i en markedskommentar.For helåret 2015 estimeres den britiske inflasjonsraten å havne rundt 0,1 prosent, mens BNP-veksten antas å bli på 2,5 prosent. I 2010 og 2011 kom daværende BoE-guvernør Meryn King under press for å øke styringsrenten, da inflasjonen i Storbritannia steg så høyt som 4,5 prosent i 2011 – og over fem prosent i enkelte måneder. Men King ville ikke la seg rikke fra sin posisjon om at inflasjonen var «midlertidig». Siden det har prisveksten dempet seg til 2,6 prosent i 2013 og 1,5 prosent i 2014, før den altså ventes å stagnere helt i 2015. - I ettertid er det helt klart at Mervyn King gjorde helt rett i å stritte imot inflasjonshaukene. Om Bank of England hadde hevet renten i respons på den høye inflasjonen i 2011 – samtidig som regjeringen strammet inn statsbudsjettet – kunne det blitt fatalt for britisk økonomi, sier IG-toppen.I 2011 bidrog kraftig økende oljepriser til å sende inflasjonsraten oppover. I 2015 har derimot den kollapsende oljeprisen bidratt til å trekke den totale inflasjonen ned. - De kraftige svingningene i oljeprisen kompliserer bildet for sentralbankene. Oljeprisen har for øyeblikket sluttet å falle, så den vil trolig ikke trekke inflasjonsraten videre ned. Men selv uavhengig av oljeprisen er det lite som tyder på at inflasjonen i Storbritannia vil presses over BoEs mål på to prosent med det første. Det kan godt hende hele 2016 passerer uten en eneste renteheving, sier Winde Harbo. En faktor som derimot kan presse den britiske inflasjonen oppover er sterk lønnsvekst. Selv om prisene generelt i økonomien stagnerer, opplever lønningene sterk vekst. I reelle termer er lønnsveksten i Storbritannia på sitt sterkeste på 14 år, med en økning på 3,6 prosentpoeng over inflasjonsraten i tremånedersperioden til august. BoE-guvernør Mark Carney har uttalt at den sterke lønnsveksten kan komme til å kreve innskjerping av pengepolitikken. - Dilemmaet for BoE er at på den ene siden er lønnsveksten sterk men på den andre siden er inflasjonen stagnerende. Dette vil bli en hard nøtt å knekke for Carney i 2016. Vi misunner ham ikke, sier Winde Harbo. Blant IGs klienter med posisjoner i britiske pund er 63 prosent long pund mot dollar, 78 prosent long pund mot euro, mens i det mindre likvide krysset pund mot norske kroner er 65 prosent short pund.