DNB Markets innleder dekning av Europris med en salgsanbefaling og et kursmål på 35 kroner pr aksjeEuropris har 227 butikker basert på lavprisprodukter hovedsakelig importert fra Asia. Ledelsen har kommunisert en målsetting om vekst til 270 butikker innen 2020 og har de siste fem årene også økte merkevareandelen fra 23 til 34 prosent. På meglerhusets estimater for 2016 verdsettes aksjen nå med en EV/EBITDA på 12.7x og en EV/EBIT på 14.5x mot sammenlignbare aktører på henholdsvis 9.5x og 13.3x. «Etter vårt syn ser det dermed ut til at markedet allerede har forskuttert veksten til 2020. Her ser vi imidlertid enkelte risikoelementer. Veksten vil nødvendigvis måtte komme i urbane strøk hvor konkurransen er noe høyere, våre studier tilsier ikke at prisene er betydelig lavere enn hos konkurrentene, den svenske aktøren Rusta har annonsert ekspansjonsplaner i det norske markedet og i tillegg vil svekkelsen i NOK-kursen kunne påvirke marginen på importprodukter», skriver meglerhuset.Europris faller 3,5 prosent til 41 kroner.