Flagger i Avance Gas

Folketrygdfondet har i dag kjøpt aksjer i Avance Gas Holding.

Adm. direktør Olaug Svarva i Folketrygdfondet Roald, Berit

Folketrygdfondet har i dag kjøpt 150.000 aksjer i Avance Gas Holding LTD og eier etter dette 1.887.719 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,4 prosent.