På møtet som ifølge børsmeldingen skal avholdes 26. oktober, skal obligasjonseierne stemme over  tre foreslåtte endringer i obligasjonseieravtalen: 1) Utsettelse av forfall fra 22. desember 2015 til 15. desember 2016.2) Justering av konveteringspris fra 0,37 dollar per aksje til 0,24 dollar per aksje3) Introduksjon av en "mulig førtidsbetaling" sin under gitte betingelser fir Funcom muligheten til å helt eller delvis innløse utestående lån i obligasjonsavtalen.